DAVET


Bağışıklama kavramı uzun yıllar hep çocukluk aşılaması üzerinden anlam kazanmış olmasına rağmen son senelerde giderek artan erişkin risk grupları, giderek yaşlanmakta olan nüfus, aşıyla önlenebilir hastalıklara maruz kalan erişkinlerin sayıca artması, çocukluk çağında kazanılan bağışıklığın zamanla azalması ve çocukluk döneminde olmayan yeni aşıların eklenmesi ve tekrar dozlarına ihtiyacın olması bağışıklamanın sadece çocukluk çağına özgü olmadığını ortaya koymakta, böylece “yaşam boyu bağışıklama” kavramı önem kazanmaktadır. Üstelik, son yaşadığımız COVID-19 pandemisinin aşıyla kontrol altına alınması bu kavramın önemini bir kez daha vurgulamıştır.

Yaşam boyu bağışıklama çerçevesinde, özellikle erişkin bağışıklama, ne yazık ki, istenilen seviyede uygulanamamaktadır. Aşı tereddütü küçük bir neden olmakla beraber esas sorun yeterli farkındalığın olmaması, bilgi eksikliği ve risk gruplarında esas hastalığın tedavisi ve bakımı yapılırken aşılanmanın ihmal edilmesidir. Tabii ki, bu sorunun çözümünde biz hekimler başta olmak üzere sağlık çalışanlarına büyük bir iş ve sorumluluk düşmektedir. Her şeyden önce farkındalığın arttırılması ve bilgi eksikliğinin giderilmesine ihtiyaç vardır. Bu ihtiyacı karşılamayı amaç edinen Türkiye EKMUD Erişkin Bağışıklama Çalışma Grubu ülkemizde bir ilk olan Erişkin Bağışıklama Rehberini 2009 yılında oluşturmuş ve gelişmeler ışığında birçok kez güncellemiştir.

Erişkin bağışıklamada hedef kitleyi farklı yaşlardaki sağlıklı erişkinler ve çeşitli hastalıkları nedeniyle belirli enfeksiyonlara yatkınlığı artan değişik erişkin grupları oluşturmaktadır. Bu yüzdendir ki, bu hedef kitleye ulaşmak farklı disiplinlerden hekimlerin iş birliğini ve bağışıklama konusuna ilgisini gerektirmektedir. Çalışma grubumuzun oluşturulmasında da bu konuya dikkat edilmiş ve farklı uzmanlık derneklerinin temsilcileriyle beraber çok güzel, uyumlu bir çalışma ortamı yaratılmıştır. Bu multisipliner çalışmanın ürünü olarak ortaya çıkan rehberimizin dışında bugüne kadar 4 akademi düzenlenmiş, bu akademilerde erişkin bağışıklama ile ilgili konular ve bağışıklama pratiğindeki sorunlar detaylarıyla ele alınmıştır.

Rehberimizin son güncellemesini yayınladığımız bu yılda, 20-22 Eylül 2024 tarihlerinde Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi ev sahipliğinde "V.Erişkin Bağışıklama Akademisi"’ni gerçekleştirmek üzere yine bir araya geliyoruz.

Bu akademimizde 2024 yılında uygulanmaya başlanan ve başlanacak yeni aşıları detaylı olarak gözden geçirirken, her zaman olduğu gibi uygulamadaki sorunlarımızı ve çözüm önerilerimizi birlikte tartışacağız. Bağışıklamada medyanın rolünü bu konunun uzmanı akademisyen ve muhabir gözüyle dinleyeceğiz. Bunların yanında, ilk kez bu akademimizde farklı risk gruplarında aşılanma önerileri ve kafa karıştıran konuları olgular üzerinden konunun uzmanları eşliğinde tartışma imkanı da bulacağız ve birlikte yarışacağımız bir sürpriz oturumumuz da yer alacak.

Yeni aşılar ve yeni formatta oturumlarımızın yer alacağı bu akademimize “birlikten güç doğar” ilkemizle erişkin risk grubundaki hastaları gören ve/veya erişkin bağışıklaması yapan farklı disiplinlerden tüm meslektaşlarımızı ve sağlık çalışanlarımızı davet ediyor, sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.